Incitación al odio

Ola antisemita obliga a Francia a afrontar un pasado doloroso