Distinguirán a Ricchard Massone, el mago rosarino del Tihany